Styrk dialogen og øg kundeloyaliteten

Med det rette dialogdesign og en effektfuld træning, opnår I et kompetenceløft, der sikrer jer værdifulde forbedringer i medarbejdernes daglige interaktion med kunderne.


Fastlæggelse af Tone of voice


Ved at tage stilling til, hvorledes I ønsker at kommunikere med jeres kunder og udstikke nogle guidelines giver I medarbejdere med direkte kundekontakt en større mulighed for at understøtte jeres strategi og opføre sig i overensstemmelse med virksomhedens brand.


Analyse af eksisterende adfærd


En konkret analyse af jeres eksisterende dialog med kunderne giver et indblik i hvordan, og om hvad, I taler med jeres kunder i dag. Struktureret gennemgang af telefonsamtaler og e-mails viser tendensen i både form og indhold og synliggør samtidig potentialet i at forbedre dialogen.


Kompetenceløft


Træning, der tager udgangspunkt i jeres verden og anvender konkrete eksempler fra medarbejdernes egen hverdag øger indsigten i vaner og adfærd og dermed motivationen for at lære noget nyt. Ved at anvende en model, der fokuserer på de gode eksempler, sikres I et reelt kompetenceløft. 

Jeres dialog med kunderne afgør, hvor I er om fem år

Med jeres kundedialog bygger I den oplevelse, jeres kunder får, når de handler med jer. Vores projekter tager derfor altid udgangspunkt i jeres virkelighed.

Sammen forbedrer vi jeres kundedialog

Den kundeorienterede servicedialog

Den gode servicedialog er hurtig, imødekommende, løsningsorienteret, inddragende og tryghedsskabende. 

Den rådgivende salgsdialog

Den rådgivende salgsdialog er velkommen, ærlig, oprigtig, inspirerende og har kundens forretning som sit omdrejningspunkt. 

Den faglige kundedialog

Den faglige kundedialog er kompetent, serviceorienteret, proaktiv og har løsningen af kundens problem som sit udgangspunkt.

Vi fokuserer på forankringen hos medarbejderne for at nå vores resultater

Vi tror på, at forandringer skal skabes sammen med dem, der skal udføre dem i praksis.