Dialogen med jeres kunder er det vigtigste I har
- hvornår har du sidst givet den et servicetjek?
Få mere ud af jeres kundedialog

I mødes, taler i telefon og udveksler e-mails med jeres kunder i tusindvis af timer hvert år. Men får I det optimale ud af dialogen? Er I sikre på, at jeres kunder altid sidder tilbage med en positiv oplevelse af jeres virksomhed efter at have været i dialog med jer? Vores erfaring er, at der ofte er et stort uudnyttet kommercielt potentiale i danske virksomheders kundedialog. Det er vi eksperter i at realisere. Bestil et WHI Inspirationsbrief og hør hvordan I kommer i gang.

Design af dialog

Den dialog, I har med jeres kunder, er afgørende for om jeres strategi får effekt. Design af kundedialog er et stærkt redskab til at sikre, at medarbejderne taler med jeres kunder om de rigtige ting og på en måde, der styrker jeres brand. Sammen omsætter vi jeres vision for den gode rådgivning, den gode salgssamtale eller den gode servicedialog til en operationel guide, der kan anvendes i det daglige arbejde.

Adfærdsindsigt

En mønstersanalyse giver dyb indsigt i virksomhedens eksisterende kundeadfærd og dialog og er for de fleste en stor øjenåbner. Med mønsteranalysen får I et solidt overblik over styrker og svagheder i dialogen baseret på en kvantitativ og kvalitativ måling af medarbejdernes reelle kundedialog. Sammen omdanner vi analysen til konkrete handlingsplaner og sikrer den mest værdifulde prioritering af udviklings-, uddannelses- og træningstiltag. 

Kompetenceløft

Læring er mest effektfuld, når den er relevant, praktisk og foregår i virkelighedstro omgivelser. Det bedste afsæt for forandringer skabes når medarbejderne opnår viden om, hvorledes de faktisk agerer i dialogen med kunderne. Med positiv realtræning kombineres gennemgang af virkelige eksempler fra kollegaer, ledelsens oplæg om forretningen med træning i nye måder at fortælle kunden et budskab.

God kundeservice

Se føljeton
WHI_Tryghedsskabende

Skaber jeres kundeservice tryghed hos kunderne? #6/8

Forestil dig, at it leverandøren, der rådgiver jer om GDPR svarer "jeg tror det er i orden nu..." når du…
Læs artiklen

Insights

Se alle
Emojis i arbejdsemails

Sommertid er smileytid. Kender du reglerne for Emojis i arbejdsemails?

I de her dage, hvor solen skinner og alle smiler til mig, når jeg går gennem byen med min søn…
Læs artiklen
WHI 10.000 timer

Hvad ville du gøre, hvis du havde 10.000 timer sammen med dine kunder?

Ville du lytte til dem og tale med dem om deres udfordringer? Ville du bruge din viden og inspirere dem…
Læs artiklen
Fem afgørende servicetrends

5 vigtige servicetrends

En holistisk kundeservice strategi er fremover afgørende for at blive kundernes foretrukne leverandør. Vi lever i en verden, hvor rigtig meget information…
Læs artiklen