Dialogen med jeres kunder er det vigtigste I har
- hvornår har du sidst givet den et servicetjek?
Få mere ud af jeres kundedialog

I mødes, taler i telefon og udveksler e-mails med jeres kunder i tusindvis af timer hvert år. Men får I det optimale ud af dialogen? Er I sikre på, at jeres kunder altid sidder tilbage med en positiv oplevelse af jeres virksomhed efter at have været i dialog med jer? Vores erfaring er, at der ofte er et stort uudnyttet kommercielt potentiale i danske virksomheders kundedialog. Det er vi eksperter i at realisere. Bestil et WHI Inspirationsbrief og hør hvordan I kommer i gang.

Design af dialog

Den dialog, I har med jeres kunder, er afgørende for om jeres strategi får effekt. Design af kundedialog er et stærkt redskab til at sikre, at medarbejderne taler med jeres kunder om de rigtige ting og på en måde, der styrker jeres brand. Sammen omsætter vi jeres vision for den gode rådgivning, den gode salgssamtale eller den gode servicedialog til en operationel guide, der kan anvendes i det daglige arbejde.

Adfærdsindsigt

En mønstersanalyse giver dyb indsigt i virksomhedens eksisterende kundeadfærd og dialog og er for de fleste en stor øjenåbner. Med mønsteranalysen får I et solidt overblik over styrker og svagheder i dialogen baseret på en kvantitativ og kvalitativ måling af medarbejdernes reelle kundedialog. Sammen omdanner vi analysen til konkrete handlingsplaner og sikrer den mest værdifulde prioritering af udviklings-, uddannelses- og træningstiltag. 

Kompetenceløft

Læring er mest effektfuld, når den er relevant, praktisk og foregår i virkelighedstro omgivelser. Det bedste afsæt for forandringer skabes når medarbejderne opnår viden om, hvorledes de faktisk agerer i dialogen med kunderne. Med positiv realtræning kombineres gennemgang af virkelige eksempler fra kollegaer, ledelsens oplæg om forretningen med træning i nye måder at fortælle kunden et budskab.

God kundeservice

Se føljeton
WHI_Tryghedsskabende

Skaber jeres kundeservice tryghed hos kunderne? #6/8

Forestil dig, at it leverandøren, der rådgiver jer om GDPR svarer "jeg tror det er i orden nu..." når du…
Læs artiklen

Insights

Se alle

Coaching fremmer det menneskelige ansigt i kundecenteret

På top10 listen over kompetencer fremtidens medarbejder skal besidde er Kreativitet, Følelsesmæssig intelligens, Serviceorientering og Kognitiv fleksibilitet. Det er kompetencer,…
Læs artiklen
Spørgsmål

Forhør eller Forklaring – hvad føler din kunde?

Kundeservice har brug for en lang række oplysninger og stiller derfor mange spørgsmål. Kundeservice har brug for noget, at identificere…
Læs artiklen
WHI Fremtidens kompetencer i kundeservice

Fremtidens kundeservice rådgiver fremfor betjener

I 2020 når vi et digitaliseringsniveau, hvor betydningen for jobindholdet i kundeservice for alvor melder sig for både BtC og…
Læs artiklen