Day

marts 18, 2019
Kvinde i blåt fremtidsscenarie

Fremtidens kundeservice rådgiver fremfor betjener

I 2020 når vi et digitaliseringsniveau, hvor betydningen for jobindholdet i kundeservice for alvor melder sig for både BtC og BtB virksomheder. Kunderne løser flere ting selv via selvbetjening og mange servicedialoger finder nu sted på digitale kanaler. Det ændrer kravene til servicecenteret og de kompetencer medarbejderne skal besidde. Det nye sort indenfor servicekompetenceprofiler bliver...
Continue Reading